Artikelinställningar

 

 

Så här fyller du i artikelinställningarna. 

Titel: Titeln på artikeln.

Webbadress: Detta fylls i automatiskt när du fyller i titeln, men du kan även ändra den i efterhand. Du kan dock inte använda Å Ä Ö i webbadressen.

Språk: Om din hemsida har fler än ett språk, kan du välja vilket språk artikeln ska tillhöra.

Publiceringsdatum: Här anger du när artikeln ska publiceras och informationen i artikeln ska börja gälla.

Avsluta publicering: Här anger du när artikeln ska avpubliceras.

Artikelbild: Om mallen som används för att visa artikeln har support för en artikelbild, kan du välja en bild här.

Kategorier: Här väljer du vilka kategorier artikeln tillhör och du kan välja fler än en. På så vis kan besökaren sortera innehållet i t ex bloggen så att hen bara ser artiklar om X. Obs! Du behöver skapa en kategori först för att den ska vara med på listan. Läs hur du skapar en kategori.

Taggar: Ange sökbara ord för artikeln så det blir lättare att hitta artikeln via sökfältet på din hemsida.

SEO: På fliken SEO i överkanten på sidan fyller du i SEO-titel och beskrivning precis som för vanliga sidor. Läs mer om SEO-inställningar.

När du gjort alla inställningar klickar du på spara och kommer till din tomma artikel som nu är redo att fyllas med innehåll precis som dina vanliga sidor.

Läs mer om att redigera innehåll.